Como reclamar a devoluci贸n das cont铆as do IRPF pola prestaci贸n de maternidade?

Consulta o procedemento e os modelos para presentar na Axencia Tributaria
Publicado por o d铆a 10/10/2018 na sección de Social

Como reclamar a devoluci贸n das cont铆as do IRPF pola prestaci贸n de maternidade?

O Tribunal Supremo (en sentenza do 3 de outubro) v茅n de confirmar que 鈥渁s prestaci贸ns p煤blicas por maternidade percibidas da Seguridade Social est谩n exentas do Imposto sobre a Renda das Persoas F铆sicas鈥.聽 A resoluci贸n estabelece doutrina legal e, polo tanto, obriga a Axencia Tributaria a adoptar o novo criterio (contrario ao que vi帽a facendo). Dende a CIG animamos a solicitar a devoluci贸n das retenci贸ns do IRPF indebidamente cobradas e para iso pomos a t煤a disposici贸n os modelos adecuados (documentos anexos ao final desta nova).

Para calquera d煤bida que te帽as, acude a t煤a federaci贸n (ou en que se delegue na t煤a comarca) tendo en conta as seguintes indicaci贸ns:

1潞.- Exercicios fiscais 2014 a 2017 (declaraci贸ns presentadas de 2015 a 2018):

鈥 Traballadoras 谩s que lle practicaran retenci贸ns de IRPF pola prestaci贸n de maternidade nos exercicios fiscais 2014 a 2017 (declaraci贸ns presentadas nos anos 2015 a 2018):

a) Formular, perante a Axencia Tributaria, nunha solicitude de rectificaci贸n da autoliquidaci贸n do IRPF do exercicio/s no que se declararan as prestaci贸ns por maternidade con retenci贸ns de IRPF (ach茅gase modelo A).

2潞.- Exercicio fiscal 2018 (declaraci贸n a presentar en 2019):

鈥 Traballadoras 谩s que lle estean a practicar retenci贸ns de IRPF pola prestaci贸n de maternidade no exercicio fiscal 2018 (declaraci贸ns que se presentar谩n no ano 2019):

b) Formular, perante o INSS, unha solicitude de dereito 谩 percibir a prestaci贸n 铆ntegra sen retenci贸n de IRPF, no resto dos meses do 2018 (ach茅gase modelo B).

c) Formular, perante a Axencia Tributaria, unha solicitude de devoluci贸n de ingresos/retenci贸ns indebidos dos meses do 2018 nos que xa se lle practicaran as retenci贸ns de IRPF (ach茅gase modelo C)*.

*聽Probabelmente, no per铆odo de presentaci贸n da Declaraci贸n do IRPF (maio xu帽o 2019) a Axencia Tributaria xa ter谩 instrumentado alg煤n procedemento para a devoluci贸n do IRPF indebidamente cobrado no 2018, porque non ten outra que acatar a sentenza do Tribunal Supremo.

3潞.- Cuesti贸ns com煤ns para as solicitudes de rectificaci贸n e/ou devoluci贸n de ingresos que se presenten perante a Axencia Tributaria:

鈥 Se, percorridos 6 meses desde que se formule a solicitude de rectificaci贸n e/ou devoluci贸n de ingresos indebidos, non existira resposta da Axencia Tributaria, entenderase desestimada por silencio.

鈥 Desestimada por silencio, quen o desexe dispor谩 de 1 mes m谩is (tras os 6 meses sen recibir resposta) para interpor Recurso de Reposici贸n ou Reclamaci贸n Econ贸mico Administrativa perante o Tribunal Econ贸mico Administrativo de Galiza (un ou outro, non nos dous) contra tal desestimaci贸n por silencio, a reclamar que se rectifique a Declaraci贸n da Renda na que se declararan as prestaci贸ns de maternidade ou se lle retornen os ingresos indebidamente realizados do 2018, alegando os razoamentos do TS.

鈥 Se, pola contra, a Axencia Tributaria resolve expresamente a rectificaci贸n e/ou devoluci贸n de ingresos indebidos, desestim谩ndoa, quen o desexe dispor谩 de 1 mes m谩is (dende o d铆a no que recibiu a resoluci贸n desestimatoria) para interpor Recurso de Reposici贸n ou Reclamaci贸n Econ贸mico Administrativa perante o Tribunal Econ贸mico Administrativo de Galiza (un ou outro, non nos dous) contra tal desestimaci贸n, a reclamar que se rectifique a Declaraci贸n da Renda na que se declararan as prestaci贸ns de maternidade e/ou que se lle retornen os ingresos indebidamente realizados no 2018, alegando os razoamentos do TS.

O que di a sentenza do TS

A sentenza da Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior聽 fixa a seguinte doutrina legal en relaci贸n coa deduci贸n do IRPF das prestaci贸ns de maternidade:

鈥淭erceiro.- A interpretaci贸n sistem谩tica. Real Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

A prestaci贸n por maternidade 茅 o subsidio que xestiona a Seguridade Social que trata de compensar a perda de ingresos da traballadora a consecuencia do permiso de descanso polo nacemento dun fillo ou filla, adopci贸n, tutela ou acollemento, e durante ese per铆odo o contrato de traballo fica en suspenso interromp茅ndose a actividade laboral; e a teor do artigo 177 da devandita norma, consid茅ranse situaci贸ns protexidas a maternidade, a adopci贸n, a garda con fins de adopci贸n e o acollemento familiar, consonte co C贸digo Civil ou as leis civ铆s das comunidades aut贸nomas que o regulen.

En consecuencia a prestaci贸n por maternidade pode incardinarse no suposto previsto no par谩grafo terceiro da letra h do artigo 7 da LIRPF, e por iso o recurso de casaci贸n ha ser desestimado e estabelecer como doutrina legal que 鈥渁s prestaci贸ns p煤blicas por maternidade percibidas da Seguridade Social est谩n exentas do Imposto sobre a Renda das Persoas F铆sicas.鈥