Dispositivo especial de tráfico para a operación “Retorno do Verán”

Coincidirán na estrada os cidadáns que regresan das súas vacacións cos desprazamentos habituais dunha fin de semana do verán
Publicado por o día 31/08/2019 na sección de Eventos

Dispositivo especial de tráfico para a operación “Retorno do Verán”

A Dirección Xeral de Tráfico pon en marcha desde hoxe e mañá, 31 de agosto, ás 15:00 horas e ata as 24:00horas do domingo 1 de setembro, a operación especial de tráfico“Retorno do Verán”, na que se estima que se produzan 4,8 millóns dedesprazamentos por estrada.

A operación especial amplíase ata incluír o primeiro día de setembro pois tal e como se constatou nos últimos anos os desprazamentos tanto de saída de vacacións como de retornos realízanse principalmente  aproveitando as fins de semana, razón pola que neste caso o retornose amplía ata o día domingo 1 de setembro

Durante os dous días e medio coincidirán na estrada os cidadáns que regresan das súas vacacións cos que se desprazan a gozar do fin de semana. Por este motivo, produciranse:

  • Desprazamentos de retorno desde as zonas turísticas de costa e descanso cara aos grandes núcleos urbanos, prevéndose un regreso graduado durante todo o período de operación, enespecial o domingo.
  • Desprazamentos habituais dunha fin de semana estival.
  • Desprazamentos nos principais eixos e pasos fronterizos xenerados por aqueles cidadáns que retornan cara aos seus países europeos de residencia habitual.

DISPOSITIVO

Con todo este fluxo de vehículos na estrada, a DXT estableceu unha serie de medias de regulación, ordenación e vixilancia do tráfico, con o obxetivo de facilitar a mobilidade e fluidez dos distintos usuarios da vía e velar pola seguridade de todos eles, entre os que destacan:

  • A instalación de carrís adicionais e reversibles con conos en os momentos de maior afluencia circulatoria e nas principales estradas de acceso ás grandes cidades.
  • A restrición da circulación de vehículos de mercancías perigosas, transporte especial e camións en xeral e aos que transportan determinadas mercadorías en certos tramos, datas e horas.
  • A paralización das obras nas estradas e limitación a celebración de probas deportivas e outros eventos que supoñan a ocupación da calzada.
  • O deseño de itinerarios alternativos recomendados segundo orixe e destino, para evitar a zona centro, que é a que máis intensidade circulatoria presenta e o deseño de itinerarios desde a zona do Levante a Madrid con distancias e tempos de percorrido.

A estas medidas súmanse os medios humanos dispoñibles:

  • A Agrupación de Tráfico da Garda Civil, que conta con 9.100axentes, velará pola seguridade dos cidadáns que se despracen por estrada, auxiliará aos condutores que o necesiten e vixiará que se realice unha condución segura, de acordo a as normas de circulación.
  • Máis de 600 funcionarios e persoal técnico especializado da DXT que atende nos sete Centros de Xestión de Tráfico.
  • Máis de 13.000 empregados de empresas de conservación *yexplotación do Ministerio de Fomento e do resto de titulares de a vía, así como persoal dos servizos de emerxencia.

Os axentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil, así como as 216 cámaras situadas aos longo das nosas estradas, continúan prestando especial atención ao uso do cinto de seguridade e á non utilización do teléfono móbil durante a condución. Non debemos esquecer que as distraccións son un factor concorrente no 32% dos accidentes mortais que ten lugar no noso país.

Do mesmo xeito, tanto por medio dos radares fixos como a través de os helicópteros, membros da Agrupación de Tráfico da Garda Civil e Policías Locais, programaranse controis de velocidade, que continua sendo o segundo factor con maior presencia nos accidentes mortais de tráfico.

O dispositivo establecido pódese consultar en www.dgt.es.

Para iso, desde a DXT lémbranse algúns consellos que a pesar de ser repetitivos seguen sendo imprescindibles para realizar unha movilidade segura:

 • Planificar a viaxe polo roteiro máis seguro para evitar imprevistos. En as cuentas de twitter @informacionDGT e @DGTes, na *webwww.dgt.es ou nos boletíns informativos en radio, infórmase da situación do tráfico en tempo real e da incidencias que podan existir.
 • Realizar descansos cada dúas horas, a fatiga e o soño na conducción son causa de accidente.
 • Non inxerir alcol, nin consumir drogas cando se vaia a conducir. Un porro ou unha raia pode ter consecuencias mortais.
 • Respectar a velocidade establecida en cada vía e manter a distancia de seguridade co vehículo precedente.
 • Levar ben posto todos os ocupantes do vehículo o cinto de seguridade, tanto en traxectos longos como nos curtos. Se os menores miden menos de 135 cm deben ir situados nos asentos traseiros co seu correspondente sistema de retención infantil.
 • Especial atención ás motos, son especialmente vulnerables, abrigo nas curvas e nas estradas secundarias. Prudencia dos motoristas.
 • Se se vai a circular por estradas convencionais:
  – Ter en conta o incremento de bicicletas e peóns durante o verán que transitan por estradas que unen poboacións cercanas.
  – Consultar na web  os tramos de vías convencionais máis perigosas para evitalos ou extremar a precaución se se ten que transitar por eles.
  – Adaptar a condución ás características destas vías(cambios de rasante, curvas, calzadas estreitas…)
 • Se é usuario de bicicleta, lembrar que ademais do casco hai que circular con luces e peza reflectora de noite ou con visibilidade reducida.
 • Para o resto de vehículos que vaian adiantar a un ciclista recordar que a Lei de Tráfico obriga a gardar unha separación lateral mínima de 1,5 metros e que non se pode poñer en perigo nin entorpecer a marcha dos ciclistas que circulen en sentido contrario. Ademais, o vehículo que adiante a un ciclista pode ocupar parte ou a totalidade do carril contiguo ou contrario.
 • No caso dos peóns, se camiña por vías fóra de poboado,lembrar que se debe facer pola esquerda e se é de noite ou en condicións meteorolóxicas ou ambientais que disminua sensiblemente a visibilidade, deberá ir provisto dun chaleco ou otra prenda reflectora.