Educación recoñece o traballo de 18 centros educativos públicos participantes no VI Concurso de Traballos por Proxectos

O certame ten como obxectivo incentivar o traballo por proxectos e de investigación no eido das bibliotecas escolares
Publicado por o día 26/11/2019 na sección de Educación,Xunta de Galicia

Educación recoñece o traballo de 18 centros educativos públicos participantes no VI Concurso de Traballos por Proxectos

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, acaba de publicar a resolución cos centros premiados na VI edición do Concurso de Traballo por Proxectos, a través do que se recoñece o traballo de 18 centros educativos públicos no eido do traballo interdisciplinar e a investigación nas bibliotecas escolares. A iniciativa, enmarcada no Plan LÍA (Lectura, Información e Aprendizaxe) de Bibliotecas Escolares 2016-20 busca, ademais, incentivar as boas prácticas no ámbito das bibliotecas escolares dos centros de ensino públicos de Galicia, así como fomentar o traballo en equipo.

Todos os traballos deberon realizarse coa coordinación, apoio e colaboración da biblioteca escolar e contando cos seus recursos e posibilidades. A modalidade 1 centrouse en proxectos de carácter interdisciplinario ou proxectos documentais integrados (traballos de investigación sobre un tema no que os alumnos se familiarizan cos mecanismos de busca de información) coordinados desde a biblioteca escolar e que coa participación dun mínimo do 40% das aulas do centro, ou dun 40% dos departamentos no caso dos centros de ensino secundario.

A modalidade 2 referiuse a proxectos de investigación dirixidos por profesorado dun grupo, nivel, ciclo ou departamento, con tres submodalidades (traballos de grupo, de ciclo/departamento e proxectos realizados na materia de libre configuración “investigación e tratamento da información”). Por último, a modalidade 3 centrouse en proxectos de investigación intercentros, promovidos desde as bibliotecas de ata un máximo de tres centros de ensino, co fin de desenvolver un proxecto común de temática xeral ou científica.

Criterios de avaliación

Para a avaliación dos traballos tívose en conta a orixinalidade, interdisciplinariedade e calidade técnica do traballo; a contribución ao desenvolvemento do currículo e adquisición de competencias clave; a contribución específica a competencia informacional e mediática do alumnado; a participación de alumnado, profesorado e comunidade educativa no seu conxunto; o aproveitamento das posibilidades e os recursos da biblioteca escolar; e a integración da biblioteca e outros equipos e programas do centro para o desenvolvemento do proxecto.