A Xunta convoca 41 millóns de euros en axudas para a incorporación de mozos ao agro, plans de mellora e o desenvolvemento de pequenas explotacións

As achegas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), buscan asegurar a continuidade do tecido agrario e incrementar a competitividade das explotacións mediante a súa modernización
Publicado por o día 28/01/2020 na sección de Agricultura e Gandería,Xunta de Galicia

A Xunta convoca 41 millóns de euros en axudas para a incorporación de mozos ao agro, plans de mellora e o desenvolvemento de pequenas explotacións

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a orde da Consellería do Medio Rural pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a plans de mellora nas explotacións agrarias, á creación de empresas por parte de agricultores mozos e ao desenvolvemento de pequenas explotacións. As achegas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, ascenden nesta convocatoria a 41 millóns de euros. Teñen como finalidade garantir a continuidade do tecido agrario, así como incrementar a competitividade das explotacións mediante a súa modernización.

O reparto do orzamento total de 41 millóns de euros farase do seguinte xeito: 24 millóns irán destinados a plans de mellora, 14 millóns investiranse na incorporación de mozos á actividade agraria e 3 millóns de euros focalizaranse na creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións.

No que se refire ás achegas para a incorporación de mozos ao agro, poderán beneficiarse delas persoas con máis de 18 anos que non teñan cumpridos os 41 na data de presentación da solicitude. Deben comprometerse, ademais, a manter a actividade durante un mínimo de cinco anos. Subvencionaráselles a execución do plan empresarial cunha contía básica establecida en 20.000 euros, que poderá incrementarse en determinados casos dependendo, por exemplo, do volume de gasto dedicado á posta en marcha da nova explotación, da creación de emprego adicional a tempo completo ou do feito de instalarse nunha zona con limitacións naturais ou doutro tipo.

O importe da axuda para os plans de mellora será do 30% dos custos elixibles, entre os que se atopan os investimentos para a creación ou reforma de instalacións, a compra de construcións en desuso ou a adquisición de maquinaria que contribúa a aumentar a competitividade da explotación. Esa porcentaxe do 30% poderá incrementarse ata un máximo do 50% en función de criterios como o feito de ter entre 18 e 40 anos, en caso de investimentos de carácter colectivo, de actuacións en zonas con limitacións ou por executar accións relacionadas con medidas agroambientais e coa agricultura ecolóxica, entre outros.

No que respecta ás pequenas explotacións, a achega ascende a 15.000 euros e concederase pola execución do plan empresarial, que terá unha duración de 18 meses dende a aprobación da mesma.

Os interesados nestas axudas poden solicitalas dende mañá ata o vindeiro 28 de febreiro.

O enlace á orde no DOG:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200128/AnuncioG0426-080120-1_gl.html