A Xunta lembra as medidas adoptadas para facilitar o movemento e a venda de vexetais sensibles ao psílido africano dos cítricos

A comercialización e traslado de cítricos dentro das zonas demarcadas permítese baixo certas condicións que limiten a transmisión da praga
Publicado por o día 09/01/2021 na sección de Agricultura e Gandería,Xunta de Galicia

A Xunta lembra as medidas adoptadas para facilitar o movemento e a venda de vexetais sensibles ao psílido africano dos cítricos

A Consellería do Medio Rural lembra as medidas adoptadas para facilitar o movemento e a venda de vexetais sensibles ao psílido africano dos cítricos, recollidas nunha resolución publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) o pasado mes de maio. Nesa mesma resolución, concrétanse as zonas demarcadas pola presenza da praga de corentena denominada Trioza erytreae Del Guercio, tamén detalladas na páxina web oficial.

Así, como consecuencia da evolución dos coñecementos científicos e técnicos, así como das avaliacións de riscos de pragas levadas a cabo, permitiuse establecer o concepto de zona libre de Trioza erytreae e autorizouse o movemento e a venda de vexetais de especies sensibles procedentes de viveiros con protección física, sempre que recibisen inspección previa no viveiro e que nos 200 metros arredor do mesmo non se detectara a presenza do insecto.

Na resolución determínanse, así mesmo, os requirimentos especiais para a venda destes vexetais, que entre outras condicións deberá realizarse en recipientes ou envases pechados, para garantir que a infestación polo organismo especificado non poida ocorrer. A maiores, indícase que o traslado de vexetais e produtos vexetais de especies sensibles procedentes dunha zona demarcada, ou dentro da mesma, acompañarase sempre dun pasaporte fitosanitario. Tamén, que na súa comercialización, irán acompañados dun folleto explicativo sobre os riscos da enfermidade e sobre as restricións ao movemento das plantas, unha información que se indica nun dos anexos da resolución.

A maiores, no documento establécese que os viveiros, centros de xardinería ou calquera outro establecemento comercial, incluída a venda en mercados locais e feiras, manterán polo menos durante tres anos o rexistro dos vexetais recibidos, dos vexetais de especies sensibles vendidos e dos destinatarios desas vendas.

O psílido africano dos cítricos, Trioza erytreae, é unha praga regulada na normativa comunitaria. Trátase dun vector de transmisión da bacteria que causa o Huang Long Bing (HLB) ou enverdecemento (“greening”) dos cítricos. O HLB, á súa vez organismo regulado na UE, deteriora a calidade e o sabor do froito podendo en poucos anos matar a árbore afectada. Por iso é de gran importancia impedir a aparición do insecto vector, e no caso de que apareza, determinar a súa distribución, actuar con rapidez e eficacia, e combatelo co fin de evitar a súa propagación e erradicalo. Cómpre matizar que, ata o momento, ningunha das árbores nas que se detectou o psílido estaba afectada por esta enfermidade.