Amigos da Terra pon en marcha o proxecto “Cultivo biointensivo de alimentos: método agroecolóxico innovador para a adaptación ao cambio climático de hortas familiares e comunitarias”.

Cultivo Biointensivo de Alimentos como adaptación ao cambio climático
Publicado por o día 30/08/2019 na sección de Política,Amigos da Terra

Amigos da Terra pon en marcha o proxecto “Cultivo biointensivo de alimentos: método agroecolóxico innovador para a adaptación ao cambio climático de hortas familiares e comunitarias”.

Amigos da Terra pon en marcha o proxecto “Cultivo biointensivo de alimentos: método agroecolóxico innovador para a adaptación ao cambio climático de hortas familiares e comunitarias”.

O proxecto, que conta co apoio do Ministerio para a Transición Ecolóxica a través da Fundación Biodiversidade, analizará a posta en práctica do método biointensivo de produción agroecolóxica con 54 produtoras de Galicia, Aragón, Ibiza, Mallorca e Madrid, mediante a análise da mellora da calidade e resiliencia do solo das hortas das persoas participantes.

Método Biointensivo de Cultivo de Alimentos

O método biointensivo é unha técnica de cultivo agroecolóxico que permite o máximo aproveitamento dos recursos naturais, terra, auga, sol, abonos naturais… Este métodocombina a produción de alimentos coa rexeneración do chan, grazas á variedade, rotación e asociación de cultivos, e ao uso de compost producido na propia horta.

A técnica realízase a man con ferramentas sinxelas como a pa, o bieldo e o anciño, e consiste en varios principios que poden ser adaptados a calquera clima.

Cun 70% dos chans españois en risco de desertificación severa pola combinación de usos agrícolas intensivos e polos efectos do cambio climático, o método de cultivo biointensivo convértese nun aliado indispensable na adaptación ao cambio climático, xa que permite diminuír o uso de auga e de achegas externas, incrementar os rendementos por superficie de cultivo e reconstruír e mellorar a fertilidade do chan.

Proxecto “Cultivo Biointensivo de Alimentos”

Para conseguir a participación das 54 produtoras faranse 2 cursos, de tres días de duración, en cada rexión participante, coas que se busca capacitar a máis de 130 persoas.

As persoas seleccionadas para participar no proxecto recibirán material específico sobre o método biointensivo así como acompañamento e formación complementaria. Tamén se farán analíticas dos solos antes de aplicar o método e despois de 2-3 ciclos de cultivo, co obxectivo de comprobar a mellora na fertilidade e na resiliencia do solo fronte ao cambio climático.

O método brinda unha solución á seguridade alimentaria familiar fronte aos grandes problemas que ameazan aos pobos de todo o mundo: a contaminación e destrución do medio ambiente, o esgotamento dos recursos naturais e o cambio climático. Con esta énfase, o método desenvolveuse para poder cultivar todos os alimentos para unha dieta completa e nutritiva no espazo máis reducido posible.

Primeira formación do proxecto

No proxecto de “Cultivo Biointensivo de Alimentos” establécense dúas formacións de tres días para formar a posibles participantes.

A primeira das formacións está orientada a aquelas persoas que xa teñen realizada o obradoiro básico do Método Biointensivo e, idealmente, a aquelas que xa están cultivando. Estarádividida en 3 xornadas de 8 horas de duración. A primeira delas terá lugar este sábado 31 de agosto no Museo da Muller Labrega sito en As Covas s/n, Meaño, Pontevedra.

O horario estimado será de 10:00h a 14:00h e de 16:00h a 20:00h e nese tempo falarase das especificidades e vantaxes do proxecto, dos procesos de recollida de solo, das experiencias particulares das participantes, da planificación das asociacións e rotacións dos cultivos de inverno e marcaranse as seguintes datas para completar esta formación.

En breves porase en marcha un segundo curso que, neste caso, estará dirixido tanto a aquelas persoas que queren aprender a cultivar os seus propios alimentos dun xeito respectuoso co medio, como a labregos ou labregas ecolóxicas que queren aprender novos métodos de traballo, sin que sexa necesario ter coñecementos previos.

O programa formativo corre a cargo de Guillermo Rodríguez Barreiro, enxeñeiro agrónomo e Mestre de Nivel Intermedio do método biointensivo.

Este proxecto conta co apoio do Ministerio para a Transición Ecolóxica a través da Fundación Biodiversidade.