OCU desmente: financiar un coche para aproveitar un desconto é máis caro que pagalo en man

A pesar dos descontos ofrecidos polos concesionarios para financiar a compra dun coche, OCU comprobou que pagar en man resulta máis económico na maioría dos casos
Publicado por o día 16/01/2019 na sección de OCU,Motor,Social

OCU desmente: financiar un coche para aproveitar un desconto é máis caro que pagalo en man
A Organización de Consumidores e Usuarios (OCU) advirte que os atractivos descontos que ofrecen os concesionarios, sempre vinculados ao financiamento, son só unha estratexia comercial. Isto permítelles mostrar na súa publicidade prezos máis baratos, pero a pesar dos descontos, case sempre sairá máis barato pagar o vehículo en man que financialo segundo despréndese dun estudo publicado no número de xaneiro da súa revista Diñeiro e Dereitos.
 
OCU levou a cabo un estudo, visitando varios concesionarios tanto de vehículos novos como de segunda man e comparou o financiamento que ofrecen, coas ofertas de préstamos bancarios. Este estudo conclúe que o custo do financiamento máis o dos produtos vinculados que obrigan a contratar supera sempre o desconto obtido. Doutra banda, un desconto elevado non implica que o financiamento resulte máis interesante.
Así mesmo, se o consumidor necesita financiar, en ocasións pode saír máis barato pedir un préstamo nunha entidade financeira que financiar no concesionario, a pesar de perder o desconto.
 
OCU critica a pouca información que se ofrece por parte dos establecementos de venda de coches. Nas visitas realizadas, non se obtivo a información necesaria para poder comparar entre as distintas ofertas e que é obrigatoria por Lei. Na maioría dos casos limítanse a informar sobre o importe da cota mensual a pagar, obviando a información sobre comisións gastos de apertura, comisións por cancelación anticipada ou os servizos adicionais que inclúen, como seguros de vida, de protección de pagos, ou extensións de garantías e contratos de mantemento.
 
OCU denuncia que moitos destes contratos teñen cláusulas de permanencia que obrigan a manter o préstamo durante un determinado prazo de tempo, impoñendo unha penalización que supón a perda total do desconto aplicado, se o consumidor non o cumpre. OCU advirte do carácter abusivo e ilegal deste tipo de cláusulas e lembra que a Lei de Defensa dos Consumidores e Usuarios establece que as penalizacións non poden ser fixas, senón proporcionais á vez que falta para cumprir o compromiso.
 
Respecto das condicións ofrecidas polos bancos, OCU sinala que adoitan ser máis flexibles que as que ofrecen concesionarios. Aínda así, é necesario comparar entre distintas entidades pois as diferenzas son notables. OCU recomenda, ademais de preguntar na entidade bancaria habitual do consumidor, informarse das entidades que non esixen domiciliar a nómina para contratar o préstamo. Os mellores préstamos bancarios do mercado non esixen vinculación, permiten elixir o préstamo con independencia do coche que se desexe, e sobre todo non impoñen unha cantidade mínima a financiar, permitindo ao usuario pedir prestado o menos posible e pagar canto antes, que son as claves para reducir o custo do financiamento.
 
Ante esta situación e para aqueles consumidores que vaian adquirir un vehículo OCU recomenda seguir os seguintes pasos:
 
• Hai que pedir un proxecto de financiamento ao concesionario para o importe e prazo que necesite financiar. Cos devanditos datos conséguese o importe da cota para pagar.
• Débese verificar todos os conceptos que inclúe a cota (comisión de apertura, servizos accesorios, etc.) e preguntar se hai que pagar algunha cantidade adicional.
• Con eses datos hai que calcular o custo total, multiplicando a cota mensual polo número delas que vai pagar (48 se o préstamo é de 4 anos) e sumar calquera importe adicional (comisións, produtos extras). Despois, hai que restar o desconto para obter o importe total que custa o financiamento.
• Unha vez obtido este custo hai que proceder da mesma forma co crédito bancario, ben da entidade habitual ou doutras que non esixen como requisito domiciliar a nómina e finalmente comparar os importes tendo en conta tamén as condicións adicionais.
 
OCU levou a cabo este estudo no marco da iniciativa #NoCuela, unha proposta coa que OCU quere desmentir e aclarar calquera tipo de información ou rumor falso en materia de consumo. Os usuarios poden colaborar facendo chegar á Organización calquera información dubidosa para que sexa investigada a través do hashtag #nocuela ou do correo electrónico nocuela@ocu.org