Piden aos partidos políticos melloras na protección dos consumidores

Pide unha definición de consumidor vulnerable que ampare a quen as súas condicións físicas ou socioeconómicas atópanse en peores condicións
Publicado por o día 07/04/2019 na sección de OCU,Política,Social

Piden aos partidos políticos melloras na protección dos consumidores

A falta dun mes para o inicio dun importante ciclo electoral que afectará a todas as administracións, a Organización de Consumidores e Usuarios (OCU) enviou aos partidos políticos que concorren ás próximas eleccións un documento que recolle diferentes medidas que teñen como obxectivo mellorar a defensa dos dereitos dos consumidores.

Para OCU é necesario dotar de máis eficacia aos mecanismos de protección dos consumidores, para conseguir que os seus dereitos básicos aplíquense de forma efectiva. Entre as medias propostas destacan a necesidade de incluír a definición de consumidor vulnerable na Lei de Defensa dos Consumidores, primeiro paso para aumentar a protección de quen máis o necesitan.

Da mesma forma e en liña coas propostas de revisión da normativa europea, OCU cre necesaria unha reforma e endurecemento das sancións en materia de consumo, que impidan que ás empresas sálgalles máis barato pagar unha multa que cumprir coa normativa.

O documento de OCU recolle 73 propostas que abarcan diferentes ámbitos como a enerxía, a saúde, a alimentación, a vivenda, o mercado dixital, a mobilidade, a seguridade, os servizos financeiros e o consumo sustentable, que inciden notablemente na calidade de vida dos cidadáns.

Entre as diferentes medidas destacan:

Impulso do Bono Social: débese facilitar a súa tramitación simplificando o proceso con fórmulas de aplicación automática como xa se fai noutros países para que todas as familias que o necesitan poidan acceder a el de maneira rápida, incluíndo medidas que faciliten a competencia.

Redución das listas de espera: para achegar unha maior transparencia na xestión das listas de espera hai que desenvolver un novo sistema de información no que se inclúa a totalidade do proceso de atención médica.Ademais, débese xeneralizar da garantía dos tempos máximos de espera.

Mellora da etiquetaxe dos alimentos: para favorecer os alimentos máis saudables incluíndo a orixe nos alimentos procesados.

Regulación das Plataformas online e a nova economía: que estableza requisitos de transparencia nas webs de procura e determine de forma clara as responsabilidades das plataformas.

Incentivos fiscais ao aluguer. Para aumentar a oferta do aluguer, hai que sacar ao mercado as vivendas que na actualidade atópanse baleiras. A solución non é elevar os impostos sobre elas, senón estimular a través de deducións fiscais o aluguer de vivendas aos particulares, incluíndo axudas á rehabilitación de vivendas que sexan postas no mercado de aluguer.

Apoiar o uso de vehículos menos contaminantes: mediante unha fiscalidade na que se paguen os distintos impostos de matriculación e circulación en función do que realmente contaminan os coches (sen que isto supoña unha subida global dos impostos que se pagan).

Mellorar a seguridade dos produtos: limitando a exposición a produtos químicos perigosos, reformando a marcado CE e obrigando aos fabricantes para garantir a seguridade dos produtos.

Creación dunha axencia de protección no ámbito financeiro: que garanta a seguridade e restableza a confianza no sector financeiro, modifique o sistema de reclamacións dotándoas de carácter vinculante e promova unha normativa sobre crédito responsable que poña fin aos abusos na concesión de créditos.

Desenvolver estratexias para incentivar ao cidadán sustentable. Incentivando fiscalmente as opcións máis éticas e ecolóxicas, promovendo a redución do consumo de plásticos, de produtos envasados e sobre todo mellorando a información sobre o impacto dos distintos bens e servizos.

Medidas para combater a obsolescencia prematura: mellorando a durabilidad dos produtos, a reparabilidad, a información sobre a vida útil e aumentando as garantías dos produtos.