Recomendan revisar o borrador da renda antes de envialo a Facenda

É necesario comprobar a exactitude dos datos do borrador se houbo cambios na situación familiar durante 2018
Publicado por o día 07/04/2019 na sección de OCU,Social

Recomendan revisar o borrador da renda antes de envialo a Facenda

No comezo da campaña de renda 2019, a Organización de Consumidores e Usuarios (OCU) recomenda aos consumidores revisar o borrador da renda antes de envialo para evitar erros na declaración. OCU lembra que os borradores que remite a axencia tributaria elabóranse exclusivamente cos datos que ten Facenda dos contribuíntes e pode ocorrer que nalgúns falten ou sexan inexactos. Debido a estes erros o resultado da declaración pode ser diferente e nalgúns casos pode dar lugar a unha declaración paralela por parte de Facenda.

Por iso OCU recomenda que antes de confirmar o borrador e envialo a Facenda, téñase en conta as seguintes recomendacións:

Datos persoais e familiares. Se durante 2018 cambiouse de domicilio ou estado civil, tivéronse fillos ou maiores ao seu cargo, débese revisar que estes datos figuran de forma correcta no borrador de declaración para evitar pagar máis por non aplicar os mínimos e vantaxes fiscais.

Gastos e ingresos declarados polos seus inmobles. Para aqueles que teñen inmobles é conveniente verificar que os rendementos dos inmobles declarados impútanse de forma correcta, en especial a porcentaxe de titularidade no caso de bens gananciales.

Deducións en caso de separación. Se durante 2018 produciuse unha separación legal é necesario comprobar que os datos sobre inmobles inclúense de forma correcta. Tamén se debe comprobar a opción que interesa máis no pago de pensións compensatorias e por alimentos.

Declaración dos bens transmitidos. Se durante 2018 vendeuse ou doado algún ben, débese incluír na declaración a ganancia ou perda de patrimonio obtida na transacción.

Saldos negativos doutros exercicios fiscais. No caso de que o contribuínte teña pendentes perdas patrimoniais ou rendementos negativos dos exercicios dos catro últimos anos non debe esquecer incluílos na súa declaración para compensalos coas ganancias ou rendementos positivos obtidos en 2018.

Deducións familiares. Deben comprobarse que se inclúe de forma correcta as deducións ás que se teñen dereito por discapacidade, familia numerosa ou polo pago de pensións en caso de separación.

Dedución por maternidade. Se se foi nai durante 2018 debe comprobar que o borrador inclúe a dedución por maternidade.

Deducións autonómicas. Os contribuíntes teñen en determinados casos dereito a aplicar as deducións autonómicas establecidas na comunidade na que se reside habitual. Nalgúns casos trátase de deducións de carácter familiar (por familia numerosa, por familia monoparental, por nacemento) ou por unha serie de gastos (por exemplo, aluguer de vivenda, axuda doméstica, gastos educativos, libros de texto, gardería, gastos médicos, recursos enerxéticos renovables, dispositivos de aforro de auga, vehículos eléctricos ou donativos, etc.).  Comprobar que opción resulta máis favorable, declaración individual ou conxunta. OCU lembra que os cidadáns poden optar polo tipo de declaración que lles resulte máis rendible, por iso, antes de enviar o borrador a Facenda deben contrastar o resultado dunha e outra declaración.

Por último OCU lembra que en caso de erro ao enviar o borrador, é posible antes de que finalice o prazo para presentar a declaración, acceder a Renda Web para modificar a súa declaración e corrixir os datos erróneos.