Selectividade 2019: case a metade dos mozos galegos queren estudar “fóra” de casa

O medo á futura precariedade laboral e as notas de corte obrigan a moitos mozos para saír da súa zona de confort
Publicado por o día 04/06/2019 na sección de Educación

Selectividade 2019: case a metade dos mozos galegos queren estudar “fóra” de casa

Esta semana miles de estudantes de toda España enfróntanse a un dos retos máis importantes deste ciclo académico: a Selectividade.

Empezando polos de Castela-A Mancha e acabando cos de Galicia, os exames da EBAU deste ano non estarán exentos de tensións, intriga e certa emoción. Si, porque dos seus resultados dependerá que os alumnos poidan elixir aquela carreira que desexan cursar e que -moi probablemente- tamén determinará o seu futuro laboral.

Un contexto no que o comparador de seguros Acierto.com quixo analizar as aspiracións dos mozos pre universitarios, así como as dificultades ás que se enfrontan. Para empezar, case a metade (ata o 48%) dos bachareis exponse saír fose para estudar o que queren. Algo que ten que ver coa vocación, as notas de corte, e co medo a unha futura precariedade no traballo.

Cando falamos de estudar fóra estámonos referindo tanto a outras comunidades autónomas como ao estranxeiro.

En canto a estas primeiras, o 34% dos estudantes de Bacharel exponse cursar os seus estudos superiores nelas, mentres que case 1 de cada 5 pensa en irse a outro país. Pero as súas motivacións son distintas: desprazarse polo interior da península asóciase á nota de corte, é dicir, os estudantes móvense para ir a unha universidade na que as súas cualificacións sexan suficientes para cursar a carreira que desexan -principalmente-.

A vocación, clave para saír “fóra”

Tan importante é facer o que lles gusta, que o número de mozos que elixe a súa carreira por vocación disparouse nun 54% durante os últimos anos. Isto non quere dicir que non miren as saídas profesionais -nas que se fixan 4 de cada 10-. O 11% presta atención aos soldos.

Pola súa banda, aqueles que elixen outros países como lugar de destino fano pola experiencia e polo idioma, que consideran fundamental á hora de atopar un traballo mellor nun futuro non moi afastado. En definitiva, a súa elección ten que ver coa formación, co desexo de adquirir máis prestixio. Os datos tamén revelan que ata 1 de cada 5 buscará emprego directamente noutro país.

Ademais e aínda que as condicións de acceso varían segundo os países e as universidades, calquera cidadán da UE ten dereito a cursar estudos universitarios no país membro que desexe cos mesmos dereitos e nas mesmas condicións que o resto.

En ambos os casos, saír fose do fogar familiar, coñecer novas tradicións, xentes e lugares, vivir a experiencia dun piso compartido ou residencia postúlanse como outros grandes atractivos para os estudantes.

Ademais, existen moitos casos nos que o destino se elixe precisamente pola carreira que se estuda. Por exemplo, os estudantes de Belas Artes decántanse por Roma, Atenas e París, cun gran patrimonio artístico.

Os madrileños, os máis decididos

Os máis dispostos a saír ao estranxeiro son os mozos de Madrid, con especial incidencia na capital, onde máis da metade está disposto a saír da zona de confort. Unha tendencia que se repite nos grandes núcleos urbanos como Barcelona e Valencia, onde o estudante está máis aberto a viaxar ao estranxeiro. Séguenlles os malagueños e valisoletanos. En canto a aqueles máis dispostos a desprazarse dentro do noso territorio, encabezan o ranking os jovenes de Logroño seguidos dos insulars (Baleares e Canarias) e os galegos. Con todo e a pesar da predisposición para saír a estudar fóra, o certo é que ata o 80% dos estudantes non quererían cursar toda a súa carreira no estranxeiro, non só por unha cuestión de apego familiar e ás súas orixes senón tamén por razóns económicas.

Estudar fóra de forma segura

Co obxectivo de garantir a seguridade dos estudantes que deciden saír a cursar a súa carreira fóra do noso país, o comparador Acierto.com recalca a importancia de contar cun seguro de saúde para estudantes no estranxeiro. E é que aínda que os programas escolares tipo Erasmus contan cun seguro médico para o tempo da bolsa, este non sempre cobre todos os supostos. En canto á tarxeta sanitaria europea, unicamente brinda a posibilidade de acudir a determinados centros médicos e non se responsabiliza da repatriación nin dos traslados.

Por esta razón, moitos estudantes acaban recorrendo á póliza mencionada. O perfil de asegurado oscila entre os 18 e 25 anos, aínda que a maioría de entidades establecen os 30 – 35 anos como límite de idade. E aínda que depende da compañía, a maioría destas pólizas encárganse en caso de repatriación por enfermidade ou accidente, desprazamento dun acompañante por hospitalización, gastos de estancia do acompañante, e asistencia médica.

Tamén responden no caso de que teñamos problemas coa equipaxe.

Adoita incluírse a procura e transporte de equipaxe e efectos persoais, a perda e danos á equipaxe, a demora na entrega do mesmo, o roubo e ata a destrución. E, aínda que non é o habitual, outras aseguradoras como Sanitas, ata inclúen indemnizacións por perda de clases. Esta compañía tamén cobre a ampliación da estancia no estranxeiro por perda ou roubo de documentación.

Por outra banda, é conveniente saber que existen algunhas excepcións para estes seguros. Por exemplo, que se acuda a un país cun alto nivel de perigo.

En calquera caso isto é pouco frecuente no caso dos estudantes, pois nos estamos referindo a estados en situación de guerra, conflito bélico, insurrección e similares.Outra xestión que non deberías pasar por alto é consultar á túa entidade bancaria sobre as recargas por sacar diñeiro nun caixeiro ou pagar coa túa tarxeta española nun comercio. Outra opción é buscar un banco sen comisións ou que opere no teu lugar de destino. En calquera caso, sempre podes abrirte unha conta nova alí.