Denuncian unha preocupante diminución dos controis alimentarios en Europa

En España, aínda que parece que a situación empeza a mellorar tras varios anos cunha forte diminución no número de inspeccións, aínda non se recuperaron os niveis de inspección anteriores a 2011
Publicado por o día 01/11/2019 na sección de Alimentación,OCU,Social

Denuncian unha preocupante diminución dos controis alimentarios en Europa

Segundo OCU, este informe demostra que os gobernos nacionais non toman todas as medidas necesarias para verificar o cumprimento da normativa en materia de seguridade alimentaria

OCU pide ao Goberno que aumente os recursos destinados aos controis alimentarios e á Comisión da UE que garanta que os informes dos Estados membros sexan completos, de fácil acceso e comparables entre países

A Organización Europea de Consumidores (BEUC) publicou un informe sobre as inspeccións realizadas na UE, no que se constata que o número de controis alimentarios e os recursos asignados a eles están a diminuír en toda Europa.

 
Todos os Estados membros están obrigados por lei a informar sobre as súas actividades de inspección cada ano. BEUC analizou os datos dos resultados da inspección oficial en 12 países e estas son as principais conclusións:
 
– Salvo raras excepcións, os recursos humanos e financeiros para a realización dos controis de alimentos están a diminuír en toda a UE, do mesmo xeito que o número de controis.
– Algúns membros do persoal de control sinalan a falta de recursos para levar a cabo as súas tarefas.
– Os controis dos alimentos con maior probabilidade de causar intoxicacións alimentarias, como os ovos, o leite e a carne, están a diminuír.
– A non uniformidade dos informes dos Estados membros dificulta (cando non fan imposibles) as comparacións.
– Os Estados membros dan pouca ou ningunha prioridade aos controis de etiquetaxe.
– Poucos países publican os resultados das inspeccións de operadores individuais e informan os consumidores sobre o cumprimento das normas de hixiene en restaurantes e establecementos de venda de alimentos.
Segundo OCU, este informe demostra que, lamentablemente, os gobernos nacionais non toman todas as medidas necesarias para verificar o cumprimento da normativa en materia de seguridade alimentaria. Incluso os produtos máis propensos a causar intoxicación alimentaria, como a carne, os ovos e os produtos lácteos, están suxeitos a cada vez menos controis, algo que se puxo de manifesto nos últimos escándalos que apareceron recentemente, tanto a nivel europeo como nacional, como o leite e os ovos contaminados para bebés ou a carne contaminada por listeria.

Ante esta situación, os consumidores pregúntanse se os Estados membros están a supervisar efectivamente que as empresas cumpran coas regras, e se teñen os medios para facelo. Para OCU, esta desconfianza do consumidor nos alimentos prexudica en última instancia ás empresas e á economía en xeral.

Para verificar que as empresas cumpren coas leis de seguridade alimentaria e etiquetaxe da UE, OCU e BEUC piden aos gobernos que aumenten os recursos para os controis e á Comisión da UE que garanta que os informes dos Estados membros sexan completos, de fácil acceso e comparables entre países.

España mellora, pero non recupera o nivel

Entre 2010 e 2017, España viu como o número de empregados responsables de realizar controis oficiais reduciuse de 6.318 a 5.863. Esta redución do 7,2% nos recursos humanos reflectiuse no número de inspeccións realizadas nos establecementos, que viron unha caída do 8,6% no mesmo período. Ademais, o número total de establecementos de alimentos en España aumentou durante ese mesmo período, exercendo unha presión aínda maior sobre uns recursos reducidos.

Mentres que en 2012 cada establecemento de alimentos foi inspeccionado polo menos unha vez ao ano, en 2017 só inspeccionáronse 8 de cada 10 establecementos, aínda que en 2017 empezou a remontar e en 2018 mantívose alcanzando un valor de 0,8. É dicir, controláronse de media 8 de cada 10 establecementos.
Actualmente en España hai 4.633 inspectores dependentes das consellerías de sanidade e consumo para inspeccionar un total de 602.144 establecementos. É dicir, que hai 130 establecementos para cada inspector. Sen contar ao laboratorio, que non inspecciona directamente, hai uns 140 establecementos para cada inspector.

A debilidade dos controis oficiais en calquera país da UE pon en risco a saúde de todos os consumidores europeos, xa que temos un mercado único. Para OCU, é necesario que o custo da inspección non se considere un gasto, senón un investimento e que os seus resultados sexan visibles para os consumidores, tanto no que respecta a locais e establecementos abertos ao público, onde é necesario que o consumidor teña información sobre cando se inspeccionaron e cal foi o resultado da inspección, como para todo tipo de operadores, facendo públicas as sancións no caso de que se produzan.

OCU confía en que as novas normas da UE que entrarán en vigor a partir do próximo 14 de decembro sirvan para harmonizar os informes dos Estados membros sobre os controis de alimentos. En teoría, farán que sexa máis fácil comparar o desempeño dos países e axudarán a detectar a aqueles que non están a tomar o seu deber de control o suficientemente en serio.