A Xunta abre hoxe o prazo de inscrición nas listas de emprego temporal da Administración galega

Estarán abertas un total de 37 listas: 17 afectan a persoal funcionario, outras 17 a persoal laboral, e tres para prevención e defensa de incendios
Publicado por o día 01/03/2019 na sección de Emprego

A Xunta abre hoxe o prazo de inscrición nas listas de emprego temporal da Administración galega

A Xunta de Galicia abre hoxe o prazo de inscrición nas listas de emprego temporal da Administración galega. Calquera persoa que cumpra os requisitos de titulación poderá anotarse nas bolsas abertas para o nomeamento de funcionarios interinos e a contratación de persoal laboral temporal da Xunta de Galicia.

O prazo de inscrición permanecerá aberto desde o 1 de marzo ata o vindeiro 15 de xullo, segundo recolle a resolución da Dirección Xeral da Función Pública no Diario Oficial de Galicia (DOG) de onte. Estas listas son utilizadas pola Xunta para cubrir vacantes, facer substitucións e reforzar os servizos públicos.

O número de listas que estarán abertas para inscrición é de 37. Delas, 17 listas son para traballar como funcionario interino e outras 17 para traballar como contratado laboral, ás que hai que engadir outras tres para persoal laboral dos servizos de prevención e defensa contra incendios forestais.

É importante subliñar que o feito de estar inscrito nas listas de emprego temporal da Xunta de Galicia para realizar substitucións temporais é unha forma de acadar méritos á hora de participar nunha oposición e, polo tanto, incrementa as posibilidades de lograr un posto de traballo fixo na Administración.

No caso das listas que permanezan pechadas, as persoas interesadas que superaran algunha proba do último proceso selectivo ou prestaran servizos na Xunta para a lista correspondente a unha categoría, corpo, escala ou especialidade, poden presentar a solicitude de inclusión neste período.

Todas aquelas persoas interesadas en apuntarse nestas listas de emprego temporal deberán presentar a instancia que se pode descargar na web da Xunta de Galicia (www.xunta.gal), no apartado ‘Listas de Contratación’. As persoas que xa forman parte desta bolsa non é preciso que se anoten de novo.

O acceso ao emprego temporal na Xunta realízase a través do nomeamento de persoal funcionario interino ou de contratación temporal de persoal laboral. En ambos casos, as persoas seleccionadas proceden das listas elaboradas para este efecto. A orde na que figurarán as persoas inscritas dependerá dos méritos que reúnan, de acordo cun baremo que figura na convocatoria.

Entre as listas abertas están as de veterinarios, escala superior e escala técnica de finanzas, veterinario, médico xeriatra, enfermeiro, fisioterapeuta, director de gardería infantil, xefe de cociña, auxiliar de clínica, auxiliar de fogar, bombeiro forestal ou bombeiro forestal condutor.

Actualización de méritos

Ao mesmo tempo, o DOG tamén publicou onte a actualización provisional de méritos das persoas integrantes das listas de emprego da Administración galega. Desde hoxe ábrese o prazo de dez días hábiles para que os interesados poidan presentar reclamacións e achegar a documentación xustificativa.

Tanto o estado -aberto ou pechado- para a incorporación de novas solicitudes no que se atope cada lista, como o procedemento a seguir para inscribirse nelas, así como as puntuacións totais das persoas integrantes das listas consecuencia da actualización de méritos, poden consultarse no portal web corporativo da Xunta de Galicia, http://funcionpublica.xunta.gal, no apartado de ‘Listas de contratación’.

CORPOS, ESCALAS E ESPECIALIDADES (PERSOAL FUNCIONARIO)

GRUPOS E CATEGORÍAS (PERSOAL LABORAL)

GRUPOS E CATEGORÍAS DO PERSOAL LABORAL DOS SERVIZOS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS