A Xunta apoia a contratación de persoas técnicas especialistas nos organismos intermedios para asesorar ás pemes en materias relacionadas coas necesidades xurdidas da covid-19

As axudas, cuxo prazo de solicitude está aberto ata o 10 de agosto, contan cun orzamento de 8M€
Publicado por o día 16/07/2020 na sección de Economía,Xunta de Galicia

A Xunta de Galicia vén de abrir unha nova convocatoria de axudas que ten como obxectivo favorecer a contratación de persoas técnicas especialistas en organismos intermedios para que proporcionen asesoramento ás pemes galegas en materias relacionadas coas novas necesidades xurdidas ao fío do escenario socioeconómico xerado pola covid-19.

O Goberno galego destinará un total de 8M€ a estas axudas ás que poderán acollerse asociacións empresariais sectoriais ou intersectoriais e de carácter tecnolóxico; consellos reguladores de denominacións de orixe protexidas, de indicacións xeográficas protexidas e de agricultura ecolóxica; agrupacións industriais empresariais; clústers empresariais e asociacións de persoas autónomas. Os interesados teñen aberto o prazo de solicitude -que será telemática- ata o 10 de agosto.

Os organismos intermedios que resulten beneficiarios poderán contratar -durante un período de 8 meses- persoas técnicas superiores e profesionais especialistas, que sexan desempregadas, para que proporcionen asesoramento en captación de financiamento e xestión financeira da empresa, relanzamento comercial, transformación dixital e asesoramento tecnolóxico, prevención de riscos laborais, apoio na implementación de proxectos e ferramentas de teletraballo, plans de continxencia na produción e na cadea loxística e apoio nos procesos de selección de persoal. A contía das axudas, en concepto de incentivo por persoa contratada, establécese en función da súa titulación e grupo de cotización e poderá variar entre os 10.000 e os 13.500 euros.

Esta novidosa liña de axudas enmárcase na nova Axenda de Emprego de Galicia, froito da redefinición das políticas da Xunta en materia laboral para adaptarse á situación creada pola covid-19. En concreto, forma parte das medidas que teñen como obxectivo reactivar a actividade do tecido empresarial e facilitar a transición das pemes galegas cara o novo contexto laboral. Neste sentido, detectouse que, tras a suspensión da actividade provocada polo estado de alarma, as empresas teñen novas necesidades non só de apoio económico directo, senón tamén de asesoramento inmediato e especializado en diversas materias. Estas axudas tratan de dar resposta a esta demanda a través da colaboración co tecido asociativo empresarial da Comunidade.